Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev8.6322.061.623
Število zaposlenih oseb1.439703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)887,601.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)129.75493.571.789
Število moških4.2791.021.419
Število žensk4.3531.040.204
Naravni prirast112.279
Skupni prirast1321.789
Število vrtcev5979
Število otrok v vrtcih41584.750
Število učencev v osnovnih šolah828167.249
Število dijakov (po prebivališču)35675.325
Število študentov (po prebivališču)44185.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.442799.958
Število samozaposlenih oseb
45394.752
Število registriranih brezposelnih oseb
431120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.321,171.540,25
Število podjetij604186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.445859.874
Število osebnih avtomobilov
4.6451.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.400665.767