Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km21220.273
Število prebivalcev1.2802.061.623
Število zaposlenih oseb215703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)937,341.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)17.37093.571.789
Število moških6291.021.419
Število žensk6511.040.204
Naravni prirast52.279
Skupni prirast01.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih4984.750
Število učencev v osnovnih šolah131167.249
Število dijakov (po prebivališču)5075.325
Število študentov (po prebivališču)6385.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
462799.958
Število samozaposlenih oseb
7094.752
Število registriranih brezposelnih oseb
69120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.382,871.540,25
Število podjetij94186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
535859.874
Število osebnih avtomobilov
6671.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
381665.767