Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km21920.273
Število prebivalcev1.4322.061.623
Število zaposlenih oseb111703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)858,451.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.36793.571.789
Število moških7051.021.419
Število žensk7271.040.204
Naravni prirast-172.279
Skupni prirast-171.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih3784.750
Število učencev v osnovnih šolah163167.249
Število dijakov (po prebivališču)4475.325
Število študentov (po prebivališču)5485.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
539799.958
Število samozaposlenih oseb
8794.752
Število registriranih brezposelnih oseb
121120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.244,651.540,25
Število podjetij55186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
525859.874
Število osebnih avtomobilov
7551.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
244665.767