Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev32.8682.061.623
Število zaposlenih oseb14.959703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)994,861.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.413.48293.571.789
Število moških16.6761.021.419
Število žensk16.1921.040.204
Naravni prirast1032.279
Skupni prirast-2151.789
Število vrtcev12979
Število otrok v vrtcih1.32284.750
Število učencev v osnovnih šolah2.621167.249
Število dijakov (po prebivališču)1.15675.325
Število študentov (po prebivališču)1.31085.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.547799.958
Število samozaposlenih oseb
95994.752
Število registriranih brezposelnih oseb
2.152120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.519,091.540,25
Število podjetij2.116186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.096859.874
Število osebnih avtomobilov
15.7281.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
9.896665.767