Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km21820.273
Število prebivalcev1.1562.061.623
Število zaposlenih oseb49703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)956,421.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.01293.571.789
Število moških5911.021.419
Število žensk5651.040.204
Naravni prirast12.279
Skupni prirast01.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih3484.750
Število učencev v osnovnih šolah58167.249
Število dijakov (po prebivališču)6175.325
Število študentov (po prebivališču)4885.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
435799.958
Število samozaposlenih oseb
10794.752
Število registriranih brezposelnih oseb
50120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.430,271.540,25
Število podjetij70186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
444859.874
Število osebnih avtomobilov
6071.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
197665.767