Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.8452.061.623
Število zaposlenih oseb181703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)929,211.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)12.09993.571.789
Število moških9061.021.419
Število žensk9391.040.204
Naravni prirast-102.279
Skupni prirast-151.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih5184.750
Število učencev v osnovnih šolah148167.249
Število dijakov (po prebivališču)6775.325
Število študentov (po prebivališču)7685.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
582799.958
Število samozaposlenih oseb
16594.752
Število registriranih brezposelnih oseb
169120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.375,061.540,25
Število podjetij133186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
824859.874
Število osebnih avtomobilov
1.0161.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
367665.767