Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km24020.273
Število prebivalcev3.1532.061.623
Število zaposlenih oseb241703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)860,021.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)13.66993.571.789
Število moških1.5391.021.419
Število žensk1.6141.040.204
Naravni prirast-142.279
Skupni prirast-331.789
Število vrtcev3979
Število otrok v vrtcih10284.750
Število učencev v osnovnih šolah216167.249
Število dijakov (po prebivališču)10475.325
Število študentov (po prebivališču)8485.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
815799.958
Število samozaposlenih oseb
20094.752
Število registriranih brezposelnih oseb
230120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.255,841.540,25
Število podjetij145186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.302859.874
Število osebnih avtomobilov
1.6321.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
486665.767