Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.2862.061.623
Število zaposlenih oseb115703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)896,701.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.77293.571.789
Število moških6531.021.419
Število žensk6331.040.204
Naravni prirast-22.279
Skupni prirast-91.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih4184.750
Število učencev v osnovnih šolah92167.249
Število dijakov (po prebivališču)4375.325
Število študentov (po prebivališču)4685.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
473799.958
Število samozaposlenih oseb
8594.752
Število registriranih brezposelnih oseb
73120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.336,061.540,25
Število podjetij68186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
499859.874
Število osebnih avtomobilov
6471.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
199665.767