Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev3742.061.623
Število zaposlenih oseb21703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)695,041.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.13193.571.789
Število moških2081.021.419
Število žensk1661.040.204
Naravni prirast-32.279
Skupni prirast-131.789
Število vrtcev0979
Število otrok v vrtcih084.750
Število učencev v osnovnih šolah5167.249
Število dijakov (po prebivališču)475.325
Število študentov (po prebivališču)885.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
100799.958
Število samozaposlenih oseb
1094.752
Število registriranih brezposelnih oseb
30120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.003,341.540,25
Število podjetij14186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
251859.874
Število osebnih avtomobilov
1601.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
47665.767