Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.2052.061.623
Število zaposlenih oseb20.345703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.145,871.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.536.31993.571.789
Število moških17.9731.021.419
Število žensk18.2321.040.204
Naravni prirast1252.279
Skupni prirast361.789
Število vrtcev23979
Število otrok v vrtcih1.75084.750
Število učencev v osnovnih šolah3.284167.249
Število dijakov (po prebivališču)1.36975.325
Število študentov (po prebivališču)1.74785.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.865799.958
Število samozaposlenih oseb
1.35094.752
Število registriranih brezposelnih oseb
1.990120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.781,561.540,25
Število podjetij2.954186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
13.736859.874
Število osebnih avtomobilov
19.4691.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
12.182665.767