Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km21320.273
Število prebivalcev6.4452.061.623
Število zaposlenih oseb953703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)848,961.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)86.49493.571.789
Število moških3.1631.021.419
Število žensk3.2821.040.204
Naravni prirast272.279
Skupni prirast191.789
Število vrtcev2979
Število otrok v vrtcih19984.750
Število učencev v osnovnih šolah540167.249
Število dijakov (po prebivališču)24075.325
Število študentov (po prebivališču)23085.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.401799.958
Število samozaposlenih oseb
23594.752
Število registriranih brezposelnih oseb
399120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.260,981.540,25
Število podjetij535186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.409859.874
Število osebnih avtomobilov
3.4921.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.974665.767