Več prihodov in prenočitev tujih turistov kot domačih

V turistične nastanitvene objekte je prišlo več tujih turistov kot domačih in tuji turisti so v njih tudi večkrat prenočili kot domači. Delež prihodov tujih turistov med vsemi prihodi turistov je znašal 67 %, delež njihovih prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v Sloveniji pa 62 %. Več domačih kot tujih turistov je bilo zabeleženih le v nastanitvenih objektih v zdraviliških krajih (56 %).

Turisti prenočijo povprečno 3-krat

Leta 2013 so vsi turisti v Sloveniji (domači in tuji) povprečno prenočili približno 3-krat. Največkrat so turisti v povprečju prenočili v zdraviliških krajih, in sicer nekaj manj kot 4-krat; sledili so obmorski kraji (tam so prenočili povprečno nekaj več kot 3-krat), gorski kraji (z nekaj manj kot 3-krat), Ljubljana in mestne občine ter drugi kraji (2-krat).

Skupno povprečno število prenočitev domačih turistov je bilo večje (nekaj več kot 3 prenočitve) kot skupno povprečno število prenočitev tujih turistov (nekaj manj kot 3 prenočitve).

Tuji turisti so se zadrževali dalj časa kot domači turisti v zdraviliških turističnih krajih (tuji 3,9 dneva, domači 3,8 dneva), gorskih turističnih krajih (tuji 2,7 dneva, domači 2,6 dneva) in v Ljubljani (tuji 1,9 dneva, domači 1,7 dneva). 
Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, kolikokrat so v letu 2013 povprečno prenočili tuji turisti? Odgovor najdete na spodnji povezavi.

Povprečno število prenočitev tujih turistov, občine, Slovenija, 2013