Prihodi in prenočitve turistov v večjih turističnih krajih

V 21 občinah kar 80 % vseh prihodov turistov v državi

Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo zabeleženih v vsaki izmed naslednjih 21 občin: Ljubljana (15 %), Piran (12 %), Bled (8 %), Brežice in Kranjska Gora (vsaka po 5 %), Moravske Toplice in Bohinj (vsaka po 4 %), Maribor, Koper, Podčetrtek in Izola (vsaka po 3 %), Bovec, Nova Gorica, Laško, Zreče in Ptuj (vsaka po 2 %) ter Radovljica, Sežana, Kobarid, Rogaška Slatina in Radenci (vsaka po 1 %).

V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 80 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

V 26 občinah kar 85 % vseh prenočitev turistov v državi

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 26 občin: Piran (14 %), Ljubljana (10 %), Bled (7 %), Brežice (6 %), Moravske Toplice in Kranjska Gora (vsaka po 5 %), Bohinj, Koper in Podčetrtek (vsaka po 4 %), Izola in Rogaška Slatina (vsaka po 3 %), Laško, Maribor, Zreče, Bovec in Nova Gorica (vsaka po 2 %) ter Ptuj, Radovljica, Radenci, Lendava, Dolenjske Toplice, Šoštanj, Veržej, Dobrna, Kobarid in Šmarješke Toplice (vsaka po 1 %).

V vseh naštetih občinah skupaj je bilo v letu 2013 zabeleženih 85 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.
Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je v letu 2013 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2013