Povprečna bruto in neto plača višja od slovenskega povprečja v 8 % občin

Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 16 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 47 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 16 %), Novo mesto (za 13 %) in Šoštanj (za 11 %). V vsaki izmed preostalih 12 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika podobna; vse občine, ki so izkazovale najvišje povprečne mesečne bruto plače v letu 2013, so tudi v povprečni mesečni neto plači za 10 % ali več presegale slovensko povprečje. Med vsemi občinami jih je imelo 8 % povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 195 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 35 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 4 občine med njimi pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v občini za 35 % nižja od slovenskega povprečja), Starše in Kostanjevica na Krki (vsaka za 33 %) in Rečica ob Savinji (za 31 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 11 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. Statistična regija jugovzhodna Slovenija  je po višini povprečne plače skoraj dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje je zaostajala notranjsko-kraška statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 12 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 10 %. Poišči ime ali šifro občine iz karte


Če vas zanima, kakšna je bila v letu 2013 primerjava povprečja mesečnih neto plač po občinah s slovenskim povprečjem, si oglejte karto na spodnji povezavi.

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2013
Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 147
Ljubljana 116
Novo mesto 113
Šoštanj 111
Dol pri Ljubljani 108Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica
65
Kostanjevica na Krki 67
Starše 67
Rečica ob Savinji       69
Hajdina   72