Najvišja povprečna plača dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2013 znašala 1.523 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 997 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (2.244 EUR) in neto plačo (1.379 EUR) je v letu 2013 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.762 EUR bruto in 1.126 EUR neto) ter Novo mesto (1.724 EUR bruto in 1.116 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo so imele občine Osilnica (983 EUR bruto, 693 EUR neto), Starše (1.014 EUR bruto, 702 EUR neto) in Kostanjevica na Krki (1.026 EUR bruto, 710 EUR neto).