Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v 117 občinah

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2013 na ravni Slovenije znašala 56,5 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj več kot 56 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 117 občin ali 55 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Cerkno , Vitanje, Horjul (vse po 66 %), Žiri in Trebnje (vsaka po 65 %). Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prav tako prva notranjsko-kraška statistična regija (60 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 56,5 %) je imelo 93 občin ali 44 % vseh občin. Najnižjo vrednost so izkazovale občine Kuzma (32 %), Rogašovci (36 %), Hodoš (37 %) in Zavrč (39 %). Pomurska statistična regija je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (51 %). Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime  %
Cerkno 66,2
Vitanje 66,1
Horjul 65,7
Žiri 65,1
Trebnje 65Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime    %
Kuzma 32,2
Rogašovci  36,4
Hodoš 37,1
Zavrč  38,5
Grad   42,2