Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v večini občin višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin – približno v 78 % vseh občin – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2013 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške. Na ravni Slovenije je relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške znašala 10,4 %. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 100 % – v petih slovenskih občinah: Osilnica, Velika Polana, Črna na Koroškem, Žetale in Sodražica. Relativna razlika je bila največja v občini Osilnica (216 %).

Le v 42 občinah je bil delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi. Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške je bila največja v občinah Žirovnica (–28 %), Trzin (–25 %), Komen (–25 %) Ig (–23 %), Velike Lašče (–23 %) in Bloke (–20 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila z izjemo obaln-kraške, osrednjeslovenske in goriške statistične regije v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške. Največja relativna razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v koroški statistični regiji (63 %). Relativna razlika v osrednjeslovenski statistični regiji je znašala –5,7 %, v goriški statistični regiji –5,2 %, v obalno-kraški statistični regiji pa -3,6 %. Poišči ime ali šifro občine iz karte