Na podeželju prostornejša stanovanja

Povprečna površina stanovanj v Sloveniji je konec leta 2013 znašala 81 m2. Razlike med regijami, še bolj pa lokalne razlike v povprečni površini stanovanj so precejšnje. Med regijami je bila po povprečni površini stanovanj prva pomurska statistična regija, in sicer z vrednostjo 87 m2. Občine z največjo povprečno površino stanovanj so bile konec leta 2013 Odranci (115 m2), Naklo (110 m2) in Solčava (108 m2). Najmanjša stanovanja so bila značilnost zasavske statistične regije, in sicer je bila povprečna površina tamkajšnjih stanovanj 70 m2. Med občine z najmanjšimi povprečnimi površinami stanovanj so po podatkih s konca leta 2013 spadale občine Cirkulane (56 m2), Zavrč (61 m2), Trbovlje (64 m2) ter občine Bovec, Hrastnik in Izola (vsaka po 65 m2).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjo povprečno površino stanovanj
Ime  m2
Odranci 115
Naklo 110
Solčava  108
Gorenja vas - Poljane 107
Gornji Grad 107Občine z najmanjšo povprečno površino stanovanj
Ime     m2
Cirkulane 56
Zavrč 61
Trbovlje  64
Bovec 65
Hrastnik 65