Okoli 31.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka

Nadomestilo za nego in varstvo otroka prejema upravičenec v času dopusta za nego in varstvo otroka; ta se začne po poteku porodniškega dopusta in traja praviloma 260 dni.

Leta 2013 je bilo v Sloveniji 31.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka; to pomeni, da je to nadomestilo prejemalo povprečno 15 upravičencev na 1.000 prebivalcev Slovenije.

36 % občin je imelo več tovrstnih upravičencev na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja. Največ upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občini Gorenja vas – Poljane (23). Sledila ji je občina Dol pri Ljubljani (22) ter občine Borovnica, Horjul, Kobarid in Komenda (v vsaki po 21).

Na prvem mestu med statističnimi regijami z 17 upravičenci na 1.000 prebivalcev sta v tem letu bili osrednjeslovenska in notranjsko-kraška statistična regija.

Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka so imele prebivalstveno manjše občine, po večini iz pomurske statistične regije. Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Hodoš (6), Rogašovci, Šalovci in Zavrč (v vsaki po 7), v občinah Kranjska Gora in Lendava (v vsaki po 8) ter v občinah Bistrica ob Sotli, Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Kuzma, Sveti Tomaž in Šentrupert (v vsaki po 9).

Pomurska statistična regija je bila s povprečno 11 upravičenci do nadomestila za nego in varstvo na 1.000 prebivalcev po številu upravičencev do tega nadomestila zadnja med regijami.
Poišči ime ali šifro občine iz karte