V domu institucionalnega varstva za starejše biva povprečno vsak 106. prebivalec Slovenije

Oskrbovanci so zaradi različne razpoložljivosti nastanitvenih zmogljivosti domov institucionalnega varstva za starejše lahko nastanjeni tudi zunaj občine stalnega prebivališča ali v katerem koli takem domu v državi.

Ob začetku leta 2014 je v domovih institucionalnega varstva za starejše bivalo povprečno 9 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev v državi. Več oskrbovancev od tega povprečja glede na občino prebivališča pred vstopom v dom za starejše je bilo v 77 občinah. Največ, in sicer 15 ali več oskrbovancev na 1.000 prebivalcev so imele občine Kostel (25), Idrija (18), Poljčane (17), Kanal, Loški Potok in Tolmin (vsaka 16), ter Cerkno in Lendava (vsaka 15).  

Največ oskrbovancev na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami je imela zasavska statistična regija, in sicer 12.

13 občin je imelo manj kot 5 oskrbovancev v domovih institucionalnega varstva za starejše na 1.000 prebivalcev. Najmanj oskrbovancev v teh domovih na 1.000 prebivalcev so imele občine Dol pri Ljubljani, Jezersko in Škofljica (vsaka po 3).

Na ravni statističnih regij je imela več kot polovica statističnih regij povprečno najmanj oskrbovancev v domovih institucionalnega varstva za starejše na 1.000 prebivalcev, in sicer 9. Mednje so spadale statistična regija jugovzhodna Slovenija, gorenjska, obalno-kraška, podravska, notranjsko-kraška, osrednjeslovenska in koroška statistična regija. Poišči ime ali šifro občine iz karte