Pravico do očetovskega dopusta uveljavilo 18.000 očetov

Očetje imajo pravico do očetovskega nadomestila v času očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni. Očetovski dopust se razdeli na 15 koledarskih dni (ali 11 delovnih) očetovskega dopusta s pripadajočim nadomestilom in na 75 koledarskih dni (ali 52 delovnih) neplačanega dopusta s plačilom prispevkov od minimalne plače.

V Sloveniji je bilo leta 2013 povprečno 9 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Nadpovprečno število upravičencev do očetovskega nadomestila je imelo 39 % slovenskih občin (tj. 83 občin). Največ upravičencev so imele občine Gorenja vas – Poljane (16), Dobje (15) ter Moravče, Ribnica, Vipava in Vitanje (vsaka po 14).  

Največ upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami pa je imela notranjsko-kraška, in sicer 11.

Med občinami z najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev so prevladovale občine pomurske statistične regije. V občini Hodoš ni bilo nobenega upravičenca do očetovskega nadomestila, 10 občin pa je imelo manj kot 5 upravičencev na 1.000 prebivalcev. To so bile občina Dobrovnik (2), občine Kuzma, Osilnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah (vsaka po 3) ter občine Cankova, Puconci, Razkrižje, Rogašovci, Velika Polana in Zavrč (vsaka po 4). Po 5 upravičencev do očetovskega nadomestila, preračunano na 1.000 prebivalcev, so imele občine Kungota, Murska Sobota in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Med regijami je torej imela pomurska statistična najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev, in sicer 6.Poišči ime ali šifro občine iz karte