Vsak 22. prebivalec Slovenije je tuji državljan

Sredi leta 2013 je v Sloveniji prebivalo 1.964.964 državljanov Republike Slovenije in 94.150 tujih državljanov. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 4,6 %.

V 29 občinah je sredi leta 2013 znašal delež tujih državljanov več kot 5 %. Največji delež tujih državljanov so imele občine Zavrč (21,9 %), Sežana (10,1 %), Izola (10 %) in Osilnica (9,3 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (8,6 %).

V 39 občinah je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižje deleže tujih državljanov v prebivalstvu so imele občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Dobje, Makole in Solčava. Delež tujcev v naštetih občinah je znašal 0,2 % ali manj. Med statističnimi regijami je v primerjavi z drugimi regijami Slovenije pomurska statistična regija izkazovala najnižji delež tujih državljanov, in sicer je bilo je bilo med prebivalci regije le 1,2 % tujih državljanov.Poišči ime ali šifro občine iz karte