Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2013 znašala 42,2 leta. Moški so bili v povprečju stari 40,6 leta, ženske pa 43,7 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2013 znašalo 83,1 leta, za dečke 76,9 leta.

V letu 2013 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Kostel (49,1 leta), sledili so jim prebivalci občin Hodoš (48,5 leta) in Osilnica (48,3 leta). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občine, ki je bila v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, so v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovale zasavska, pomurska, obalno-kraška in goriška statistična regija, s povprečno starostjo prebivalstva več kot 43 let.

Le v 10 % oziroma v 21 občinah je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Komenda, Gorenja vas – Poljane in Benedikt; in sicer je bilo prebivalstvo v teh občinah v povprečju staro manj ali enako 38 let.

Med statističnimi regijami sta najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo (s povprečno starostjo prebivalstva 41 let) v letu 2013 izkazovali statistični regiji osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah so bile sredi leta 2013 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 1. julij 2013

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 1. julij 2013
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Kostel 49,1
Hodoš48,5
Osilnica48,3
Šalovci46,5
Gornji Petrovci 46,4Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Komenda37,4
Gorenja vas - Poljane 37,4
Benedikt 38,0
Škocjan38,1
Moravče 38,3