Skupni prirast pozitiven v 78 občinah, v 130 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2013 za Slovenijo znašal 1,1 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Med 211. občinami jih je imelo pozitivni skupni prirast 78; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast je imela občina Borovnica (39,6 na 1.000 prebivalcev).

V 130 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Hodoš, Dobrovnik, Razkrižje, Središče ob Dravi, Osilnica, Podvelka, Vransko in Cankova;skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji (8,5 prebivalca na 1.000 prebivalcev); zasavska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer –11,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Borovnica 39,6 
Jezersko 28,1 
Škofljica 25,0 
Sveti Andraž v Slov. goricah 21,7 
Komenda 21,1 Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš/Hodos -35,9
Dobrovnik/Dobronak -31,1
Razkrižje   -29,2
Središče ob Dravi -24,5
Osilnica -23,3