Več odseljenih kot priseljenih v 142 občinah, v 68 ravno obratno

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjema je bila nekaj posameznih let – 1991, 1992 in 1998) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, je veljalo za zadnja leta, da se je število prebivalcev v Sloveniji povečevalo predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb je zlasti močno presegalo število oseb, odseljenih iz države v prvih letih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (med leti 2005–2009). V letu 2010 se je ta trend obrnil, vendar je bil že naslednje leto selitveni prirast s tujino ponovno pozitiven. V letu 2013 se je v Slovenijo priselilo 13.871 oseb, odselilo pa se je 13.384 oseb, kar pomeni, da je selitveni prirast s tujino znašal 0,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Več kot polovica vseh občin (142) je imela negativen skupni selitveni prirast, kar je bila v večini primerov posledica negativnega selitvenega prirasta med občinami. Med občinami, iz katerih se je v letu 2013 odselilo več prebivalcev, kot pa se jih je v njih priselilo (in so imele negativni skupni selitveni prirast), je bila po številu odseljenih prebivalcev prva občina Dobrovnik (–25,6 na 1.000 prebivalcev). Sledila ji je občina Hodoš s skupnim selitvenim prirastom –24,9 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, skupni selitveni prirast pod –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev pa sta imeli še občini Razkrižje in Središče ob Dravi. 

68 slovenskih občin je imelo v letu 2013 pozitiven skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je v občino več prebivalcev priselilo, kot se jih je iz nje odselilo. Najbolj pozitiven skupni selitveni prirast je imela občina Borovnica, in sicer 30,3 na 1.000 prebivalcev. Sledili sta ji občini Šentrupert (19,5 na 1.000 prebivalcev) in občina Koper (19,4 na 1.000 prebivalcev).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Borovnica 30,3
Šentrupert   19,5
Koper/Capodistria 19,4
Horjul 18,5
Škofljica 17,6Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Dobrovnik/Dobronak -25,6
Hodoš/Hodos -24,9
Razkrižje -23,2
Središče ob Dravi -23,1
Črna na Koroškem -19,6