Naravni prirast pozitiven v več kot polovici občin

Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju nekoliko naraslo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadlo. V Sloveniji je bil po 2. svetovni vojni leta 1993 prvič izkazan negativni naravni prirast; več prebivalcev je umrlo kot pa se jih je tisto leto rodilo. Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Šele od leta 2006 dalje je naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven.

V letu 2013 je naravni prirast znašal 0,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da se je na vsakih 1.000 prebivalcev rodil skoraj en prebivalec več, kot jih je umrlo.

V tem letu je pozitivni naravni prirast na 1.000 prebivalcev izkazovalo 51 % vseh občin (107); v 97 občinah je bil naravni prirast negativen; v sedmih občinah pa je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev kot se jih je rodilo. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev po občinah je bil zelo različen. Največji naravni prirast na 1.000 prebivalcev so imele občine Jezersko (10,9), Solčava (9,6), Borovnica (9,3) in Tabor (9,2). Naravni prirast z več kot 8 prebivalcev na 1.000 prebivalcev so imele še občine Gorenja vas - Poljane, Komenda in Kobilje. Najbolj negativen naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) je imela občina Poljčane (- 15,6) ter občini Gornji Grad (–15,3) in Velika Polana (–15,0). Več kot 10 več smrti kot rojstev na 1.000 prebivalcev je bilo še v občinah Šalovci (–13,2), Hodoš (-11,0) in Osilnica (–10,4).

V letu 2013 je beležila največji naravni prirast osrednjeslovenska statistična regija, in sicer 3,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev, največji negativni naravni prirast pa pomurska statistična regija, in sicer –2,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Jezersko 10,9
Solčava 9,6
Borovnica 9,3
Tabor 9,2
Kobilje 8,6Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Poljčane -15,6
Gornji Grad -15,3
Velika Polana -15,0
Šalovci -13,2
Hodoš/Hodos -11,0