Leta 2013 je en vrtec obiskovalo povprečno 87 predšolskih otrok

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2013/2014 delovalo 960 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 83.700 otrok. Večina vrtcev (892) je bila javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 68. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 122 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 29, v občini Koper 24, v občini Novo mesto 23. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 1 občina pa leta 2013 ni imela vrtca, in sicer občina Osilnica.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2013 je en vrtec obiskovalo povprečno 87 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Komenda, Ribnica, Šentjernej in Polzela, in sicer povprečno nad 250 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Hodoš, Podvelka, Kostel, Šalovci, Jezersko in Solčava.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Komenda       365
Ribnica     358
Šentjernej      314
Polzela      278
Prebold     245Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime
Hodoš
Podvelka11
Kostel12
Šalovci12
Jezersko14