Število vpisov v terciarno izobraževanje za 1 % manjše kot pred trinajstimi leti

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2013/2014 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 90.622 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 študentov. Število vpisov je bilo po trinajstih letih prvič nižje, in sicer za 1 %.