Število dijakov v trinajstih letih upadlo za 27 %, delež vpisanih dijakov v srednje šole pa se povečuje

Tudi število dijakov se v zadnjih letih nenehno zmanjšuje, prav tako zaradi negativnih demografskih gibanj – zmanjševanja rodnosti po letu 1980 in staranja prebivalstva.

V začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 76.714 dijakov, v začetku šolskega leta 2000/2001 pa še 104.840; to pomeni, da se je število dijakov v trinajstih letih zmanjšalo za 27 %. Nasprotno pa se je delež vpisanih dijakov med prebivalstvom v starostni skupini 15 do vključno 19 let povečal. V šolskem letu 2000/2001 je bilo vpisanih 77 % dijakov te starosti, trinajst let pozneje – v šolskem letu 2013/2014 pa 79 %.