V splošne in strokovne gimnazije vključenih 38 % vseh v srednje šole vključenih dijakov

V Sloveniji se srednješolsko izobraževanje deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Vpis v splošne in strokovne gimnazije se je v zadnjem desetletju iz leta v leto povečeval, v zadnjih štirih letih pa je rahlo upadal. Ob začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v te šole vključenih 38 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, medtem ko jih je bilo trinajst let prej, v šolskem letu 2000/2001, 33 %. Tudi število vpisov v tehniške in strokovne programe se je vsa leta postopoma večal. V šolskem letu 2013/2014 je bilo vanje vpisanih 45 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, v šolskem letu 2000/2001 pa 40 %.

Za srednje poklicne programe velja ravno nasprotno: delež teh dijakov, vključenih v izobraževanje, med vsemi dijaki, vključenimi v izobraževanje, upada. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v 3-letni srednji poklicni program vključenih 15 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, trinajst let prej, v šolskem letu 2000/2001, pa še 24 %.