Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 75 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v slovenske vrtce vključenih 75 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2008/2009, pa 5 % manj.

79 občin oz. 37 % vseh občin je po deležu otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 30 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (79 %).

V občinah Osilnica, Ribnica na Pohorju in Luče pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti). Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 67 %.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime  %
Hodoš 100
Straža 87
Veržej 87
Kobilje 86
Kostanjevica na Krki  85Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Osilnica  13 
Ribnica na Pohorju  39 
Luče 43 
Solčava 50 
Jezersko 54