V obdobju 2000–2013 je število osnovnošolskih otrok upadlo za 10 %

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, predvsem zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je začelo spet počasi naraščati po letu 2003.

Leta 2013 je bilo v Sloveniji 782 osnovnih šol, leta 2000 pa 816 (to pomeni, da je število osnovnih šol v trinajstih letih upadlo za 4 %).

Prav tako se je zmanjšalo število šolajočih otrok v rednih osnovnošolskih programih. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih skupaj 163.229 otrok, v šolskem letu 2000/2001 pa 181.390. V trinajstih letih je tako število otrok v osnovnih šolah upadlo za 10 %.