Vsak 27. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2013/2014 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (9.340 oz. 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.535 oz. 5 % vseh dijakov), Kranj (2.075 oz. 3 % vseh dijakov), Celje (1.750 oz. 2 % vseh dijakov), Koper (1.706 oz. 2 % vseh dijakov) in Novo mesto (1.452 oz. 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 76.714 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 37 dijakov na 1.000 prebivalcev. 
Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Gorenja vas - Poljane (57), Dobrova - Polhov Gradec (53), Vodice in Šmartno ob Paki (vsaka 52). Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kostel (12), Osilnica (13), Hodoš (22) in Kuzma (24).
Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2013/2014 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (9.340 oz. 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.535 oz. 5 % vseh dijakov), Kranj (2.075 oz. 3 % vseh dijakov), Celje (1.750 oz. 2 % vseh dijakov), Koper (1.706 oz. 2 % vseh dijakov) in Novo mesto (1.452 oz. 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 76.714 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 37 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Gorenja vas - Poljane (57), Dobrova - Polhov Gradec (53), Vodice in Šmartno ob Paki (vsaka 52). Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kostel (12), Osilnica (13), Hodoš (22) in Kuzma (24).
Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Gorenja vas - Poljane 57
Dobrova - Polhov Gradec 53
Vodice 52
Šmartno ob Paki 52
Dobje 51Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel  12
Osilnica 13
Hodoš 22
Kuzma 24
Kranjska Gora      25