Jugovzhodna Slovenija

Po površini naša največja statistična regija povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija

Vir: Zavod RIC Bela krajina

Jugovzhodna Slovenija, po površini naša največja statistična regija, povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija.

Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), in ta je v letu 2012 ustvarila polovico bruto dodane vrednosti v tej regiji. Po zadnjih dostopnih podatkih, ti se nanašajo na leto 2013, je bilo tukaj 94 % odpadnih voda pred izpustom iz kanalizacijskega sistema prečiščenih; to je bistveno večji delež od deleža za Slovenijo (78 %).

Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v tej regiji so v letu 2012 znašali kar 5,2 % BDP te regije. Več kot 90 % finančnih sredstev za to dejavnost so prispevale gospodarske družbe.

Starostna sestava tukajšnjih prebivalcev je bila ugodna, saj je indeks staranja sredi leta 2013 znašal 105,2; to pomeni, da je bilo številčno razmerje med prebivalstvom, starim 65 ali več let, in prebivalstvom, mlajšim od 15 let, v regiji 105 : 100. 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,3101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)14,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,29,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev142.6052.059.114
Število zaposlenih oseb43.649698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)999,64997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.153.15190.625.516