Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Ta statistična regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Savinjska regija je v letu 2013 namenila malo več 127 milijonov evrov za investicije v varstvo okolja (največ od vseh regij). V letu 2013 je v savinjski regiji na novo nastalo okrog 14 % podjetij brez predhodnika, okrog 8 % pa jih je prenehalo poslovati. Savinjska regija ima dobre naravne pogoje za kmetijstvo. V letu 2013 se je po številu kmetijskih gospodarstev – bilo jih je okoli 11.000 ali 15 % vseh v državi – uvrstila takoj za podravsko regijo. Tudi po površini kmetijskih zemljišč v uporabi in po številu glav velike živine se med regijami uvršča na drugo mesto.

Prepoznavna in priljubljena je tudi kot turistična destinacija. V letu 2012 so v tej regiji evidentirali 11,1 % vseh prihodov turistov v Slovenijo in 15,0 % vseh prenočitev turistov pri nas. 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,3101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,49,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev260.4792.059.114
Število zaposlenih oseb85.063698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)927,71997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.231.08490.625.516