Koroška regija

Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah.

Koroška

Vir: Arhiv RRA Koroška

Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Prometno je težje dostopna in slabo povezana s središčem države.

Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah. Za kmetijstvo v tej regiji je značilno to, da so tukajšnja kmetijska gospodarstva med največjimi v državi, tako po površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Z živinorejo se ukvarja več kot 90 % kmetijskih gospodarstev. Gospodarji tukajšnjih kmetij so v povprečju najmlajši (53 let), od gospodarjev kmetij v notranjsko-kraški regiji pa so povprečno osem let mlajši.

Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila v letu 2013 višja od državnega povprečja. Razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za moške in za ženske pa je bila tukaj najvišja: za ženske je bila namreč za 7 odstotnih točk višja kot za moške. Ta regija je izstopala še po najvišjem deležu podjetij med novonastalimi podjetji, ki so preživela pet let (v letu 2012 je znašal 59 %).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69,1101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,99,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km21.04120.273
Število prebivalcev71.9452.059.114
Število zaposlenih oseb20.312698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)931,96997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.955.14390.625.516