Podravska regija

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Podravska

Vir: SOkol, Agencija RS za okolje

Naravnogeografsko podobo podravske statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi.

Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Površina kmetijskih zemljišč v uporabi (80.500 ha) je tukaj obsežnejša kot v kateri koli drugi regiji. Tukaj je tudi največ kmetijskih gospodarstev, nekaj več kot 12.300.

Regija izstopa tudi po deležu žensk med gospodarji družinskih kmetij; teh je med vsemi gospodarji tukaj več kot tretjina. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila v letu 2012 na drugem mestu, za osrednjeslovensko; razpoložljivi dohodek na prebivalca te regije pa je bil v letu 2012 eden nižjih pri nas (9.600 EUR).

Stopnja delovne aktivnosti tukajšnjih prebivalcev je bila tudi v letu 2013 ena najnižjih v Sloveniji (53,1-odstotna). Stopnja registrirane brezposelnosti se je v letu 2013 nekoliko zvišala (za 0,6 odstotne točke). Indeks delovne migracije za to leto pove, da je število delovno aktivnih prebivalcev, ki so delali v tej regiji, le malo zaostajalo za številom delovno aktivnih prebivalcev, ki so v tej regiji prebivali (96).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,7101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)14,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,29,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev322.7482.059.114
Število zaposlenih oseb97.974698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)924,01997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.921.33990.625.516