Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

Goriška statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije.

Čeprav je v letu 2012 prispevala k slovenskemu BDP le nekaj več kot 5 %, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na četrtem mestu v državi. Tudi razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil v goriški regiji v letu 2012 med višjimi, in sicer na drugem mestu za osrednjeslovensko.

Po oceni stanovanjskega sklada je bilo ob koncu leta 2013 v goriški regiji največ tri- ali večsobnih stanovanj (približno 70 %); enosobnih stanovanj je bilo tukaj manj kot 10 %. Tudi po površini so bila stanovanja prostornejša; obsegala so povprečno 37 m2 na prebivalca.

Ta regija se uvršča na prvo mesto še po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev; tukaj so imeli na primer na 1.000 prebivalcev povprečno 100 avtomobilov več kot v zasavski regiji; starost teh avtomobilov je bila precej visoka, približno enaka kot v spodnjeposavski in med najvišjimi v državi; v letu 2013 so bili stari povprečno 10 let.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,2101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,09,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.0192.059.114
Število zaposlenih oseb36.965698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)969,71997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.709.79390.625.516