Primorsko-notranjska regija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija. 

Primorsko-notranjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Gospodarsko je to ena naših šibkejših regij (k slovenskemu BDP je v letu 2012 prispevala 1,8 %). Tukajšnja podjetja spadajo po številu zaposlenih med manjša podjetja v državi (vsako zaposluje povprečno 4 osebe). Tukajšnje kmetijstvo je v letu 2012 ustvarilo približno 6 % bruto dodane vrednosti v regiji, kar je eden večjih deležev bruto dodane vrednosti iz kmetijstva v posamezni regiji. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila v letu 2013 največja prav v tej regiji.

Stopnja delovne aktivnosti v tej regiji je bila v letu 2013 najvišja: 59,9-odstotna; stopnja registrirane brezposelnosti pa je bila tu ena nižjih. Zanimivo je še to, da je bilo število študentk na 100 študentov v tej regiji najvišje, in sicer jih je bilo 151.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,1101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,69,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km21.45620.273
Število prebivalcev52.5312.059.114
Število zaposlenih oseb13.757698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)895,93997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.299.62790.625.516