Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

Pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo, ki je v letu 2012 ustvarilo skoraj 6 % bruto dodane vrednosti.

Pomurska regija izstopa predvsem po številu kmetijskih gospodarstev na 1.000 prebivalcev. V letu 2013 jih je bilo dvakrat toliko kot je slovensko povprečje. Odročna lega te regije neugodno vpliva na njen gospodarski položaj in življenjske razmere tukajšnjih prebivalcev; to se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (ta je v 2012 znašal 11.730 EUR) in najnižjem razpoložljivem dohodku na prebivalca (v 2012 je znašal 9.130 EUR).

Stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2013 je bila še vedno najvišja v državi (za 8,0 odstotne točke višja kot v regiji z najnižjo vrednostjo tega kazalnika).

Sicer velja pomurska regija za turistično precej privlačno regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. K njeni turistični prepoznavnosti v veliki meri prispevajo reka Mura, zdraviliški in lovni turizem ter kmečki turizem ob vinskih cestah.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)88,0101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)17,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,29,1
Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev117.6752.059.114
Število zaposlenih oseb30.882698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)897,19997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.586.95890.625.516