Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost in to, da je tukaj glavno mesto države.

Ta regija je naša gospodarsko najbolj razvita regija; v letu 2012 je ustvarila 27-krat večji BDP kot zasavska regija ali nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP. V letu 2012 je v tej regiji nastalo 98 novih podjetij na 10.000 prebivalcev (največ novih podjetij na 10.000 prebivalcev je nastalo v obalno-kraški, in sicer 113). Tudi delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji je bil tukaj eden višjih (55 %).

Po indeksu delovne migracije (126,0) v letu 2013, je ta regija izrazito delovna regija; število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, je namreč precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji prebivajo. Ta regija je z zaposlitvenega vidika zelo pomembna tudi za prebivalce iz drugih regij.

Plače zaposlenih v tukajšnjih podjetjih so najvišje (povprečna neto plača v Sloveniji je v letu 2013 znašala 997 EUR, v tej regiji pa je bila za približno 90 EUR višja). Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb, starih 25–64 let, z višje- in visokošolsko izobrazbo; tudi ta je tukaj največji.