Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in velika količina vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Spodnjeposavska regija je v letu 2013 namenila za investicije v varstvo okolja okrog 22 milijonov evrov. Stopnja delovne aktivnosti v tej regiji je bila v letu 2013 57,5 %, razlika v stopnjah delovne aktivnosti med spoloma pa je bila tu največja; za moške je bila namreč kar za 12 odstotnih točk višja kot za ženske. Ta regija je v letu 2013 izstopala še po številu obsojenih oseb na 1.000 prebivalcev (8,3 obsojenih na 1.000 prebivalcev).