Ta statistična regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Savinjska regija je v letu 2013 namenila malo več 127 milijonov evrov za investicije v varstvo okolja (največ od vseh regij). V letu 2013 je v savinjski regiji na novo nastalo okrog 14 % podjetij brez predhodnika, okrog 8 % pa jih je prenehalo poslovati. Savinjska regija ima dobre naravne pogoje za kmetijstvo. V letu 2013 se je po številu kmetijskih gospodarstev – bilo jih je okoli 11.000 ali 15 % vseh v državi – uvrstila takoj za podravsko regijo. Tudi po površini kmetijskih zemljišč v uporabi in po številu glav velike živine se med regijami uvršča na drugo mesto.

Prepoznavna in priljubljena je tudi kot turistična destinacija. V letu 2012 so v tej regiji evidentirali 11,1 % vseh prihodov turistov v Slovenijo in 15,0 % vseh prenočitev turistov pri nas.