Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Več kot dve tretjini bruto dodane vrednosti v tej regiji so v letu 2013 ustvarile dejavnosti trgovina, gostinstvo in promet (predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper). Obalno-kraška regija je v letu 2013 ustvarila 22 % vseh turističnih prenočitev v državi (42 % teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci).

Obalno-kraška je bila v letu 2012 ena izmed štirih regij, v katerih je bila letna stopnja rasti prebivalstva pozitivna (8,1 ‰). Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Sredi leta 2013 je indeks staranja za to regijo znašal 133,3; to pomeni, da je bilo razmerje med številom prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev, starih 65 ali več let, 100 : 133.

Kmetijska gospodarstva v tej regiji so v letu 2010 spadala med najmanjša v državi, in to tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo kot tudi po obsegu živinoreje na kmetijskih gospodarstvih.