To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo, ki je v letu 2012 ustvarilo skoraj 6 % bruto dodane vrednosti.

Pomurska regija izstopa predvsem po številu kmetijskih gospodarstev na 1.000 prebivalcev. V letu 2013 jih je bilo dvakrat toliko kot je slovensko povprečje. Odročna lega te regije neugodno vpliva na njen gospodarski položaj in življenjske razmere tukajšnjih prebivalcev; to se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (ta je v 2012 znašal 11.730 EUR) in najnižjem razpoložljivem dohodku na prebivalca (v 2012 je znašal 9.130 EUR).

Stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2013 je bila še vedno najvišja v državi (za 8,0 odstotne točke višja kot v regiji z najnižjo vrednostjo tega kazalnika).

Sicer velja pomurska regija za turistično precej privlačno regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. K njeni turistični prepoznavnosti v veliki meri prispevajo reka Mura, zdraviliški in lovni turizem ter kmečki turizem ob vinskih cestah.