Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev203.9262.059.114
Število zaposlenih oseb59.333698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)992,31997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.340.94890.625.516
Število moških100.8291.019.658
Število žensk103.0971.039.456
Naravni prirast5021.777
Skupni prirast-792.264
Število vrtcev88960
Število otrok v vrtcih8.24483.700
Število učencev v osnovnih šolah17.496163.229
Število dijakov (po prebivališču)8.04876.714
Število študentov (po prebivališču)8.91390.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
80.277793.597
Število samozaposlenih oseb
8.45494.873
Število registriranih brezposelnih oseb
8.740119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.508,291.523,18
Število podjetij17.776182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
80.024857.007
Število osebnih avtomobilov
105.1991.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
60.921659.848
Število prihodov turistov689.6513.384.491
Število prenočitev turistov1.772.5669.579.033
Izvoz blaga (mio. EUR)1.871,5221.548,70
Uvoz blaga (mio. EUR)1.383,1922.114,15
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)27.137445.402
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)12.694378.505
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)330.9384.607.975
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)3.04435.907