Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km288520.273
Število prebivalcev70.2442.059.114
Število zaposlenih oseb18.085698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)938,05997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.934.39090.625.516
Število moških35.3531.019.658
Število žensk34.8911.039.456
Naravni prirast-701.777
Skupni prirast-2522.264
Število vrtcev36960
Število otrok v vrtcih2.47283.700
Število učencev v osnovnih šolah5.512163.229
Število dijakov (po prebivališču)2.66776.714
Število študentov (po prebivališču)2.99290.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
27.423793.597
Število samozaposlenih oseb
4.12494.873
Število registriranih brezposelnih oseb
4.750119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.415,441.523,18
Število podjetij5.210182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
30.246857.007
Število osebnih avtomobilov
36.9991.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
22.630659.848
Število prihodov turistov176.6583.384.491
Število prenočitev turistov621.6339.579.033
Izvoz blaga (mio. EUR)460,5721.548,70
Uvoz blaga (mio. EUR)416,6322.114,15
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)18.393445.402
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)22.114378.505
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)145.3684.607.975
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.06735.907