Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev260.4792.059.114
Število zaposlenih oseb85.063698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)927,71997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.231.08490.625.516
Število moških130.1391.019.658
Število žensk130.3401.039.456
Naravni prirast2031.777
Skupni prirast-3692.264
Število vrtcev126960
Število otrok v vrtcih10.71583.700
Število učencev v osnovnih šolah21.425163.229
Število dijakov (po prebivališču)10.18276.714
Število študentov (po prebivališču)11.65890.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
102.554793.597
Število samozaposlenih oseb
13.32594.873
Število registriranih brezposelnih oseb
16.499119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.396,901.523,18
Število podjetij20.495182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
105.364857.007
Število osebnih avtomobilov
133.1101.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
75.008659.848
Število prihodov turistov362.9103.384.491
Število prenočitev turistov1.387.1749.579.033
Izvoz blaga (mio. EUR)2.314,9321.548,70
Uvoz blaga (mio. EUR)2.199,7922.114,15
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)66.064445.402
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)127.333378.505
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)951.4554.607.975
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.10835.907