Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev112.1542.059.114
Število zaposlenih oseb36.704698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)979,33997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.893.09190.625.516
Število moških55.8181.019.658
Število žensk56.3361.039.456
Naravni prirast161.777
Skupni prirast9092.264
Število vrtcev50960
Število otrok v vrtcih4.51083.700
Število učencev v osnovnih šolah7.754163.229
Število dijakov (po prebivališču)3.50276.714
Število študentov (po prebivališču)3.96390.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
43.694793.597
Število samozaposlenih oseb
5.17194.873
Število registriranih brezposelnih oseb
5.812119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.494,411.523,18
Število podjetij12.661182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
56.074857.007
Število osebnih avtomobilov
62.9661.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
43.032659.848
Število prihodov turistov653.2163.384.491
Število prenočitev turistov2.123.5899.579.033
Izvoz blaga (mio. EUR)1.029,5221.548,70
Uvoz blaga (mio. EUR)1.334,9222.114,15
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)21.312445.402
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)8.970378.505
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)190.3034.607.975
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.92235.907