Podatki za leto 2013 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev117.6752.059.114
Število zaposlenih oseb30.882698.724
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)897,19997,01
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.586.95890.625.516
Število moških57.6241.019.658
Število žensk60.0511.039.456
Naravni prirast-3401.777
Skupni prirast-8952.264
Število vrtcev71960
Število otrok v vrtcih3.97583.700
Število učencev v osnovnih šolah8.623163.229
Število dijakov (po prebivališču)4.10476.714
Število študentov (po prebivališču)4.53190.622
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
40.783793.597
Število samozaposlenih oseb
6.14994.873
Število registriranih brezposelnih oseb
8.842119.827
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.336,851.523,18
Število podjetij7.739182.089
Število stanovanj, stanovanjski sklad
48.948857.007
Število osebnih avtomobilov
59.0431.063.795
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
32.753659.848
Število prihodov turistov256.2863.384.491
Število prenočitev turistov904.1939.579.033
Izvoz blaga (mio. EUR)595,3721.548,70
Uvoz blaga (mio. EUR)646,0722.114,15
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)23.090445.402
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)2.374378.505
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)143.3254.607.975
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.39635.907